t
Mirga vardadienį švenčia rugpsėjo 3 dieną
lietuvių: mirgėti "šviesti tamsoje" – "nušviečianti kelią, išsiskirianti žibėjimu"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mirga

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t