t
Mingailė vardadienį švenčia gruodžio 31 dieną
lietuvių: min- (minėti) + gail- (gailas "stiprus") – "minimas kaip stipruolis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mingaile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t