t
Mindaugas vardadienį švenčia spalio 14 dieną
lietuvių: min- (minėti, mintis) + daug- (daug) – "daugiamintis, išmintingasis" arba "daugelio minimas, garsus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mindaugas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t