t
Mina vardadienį švenčia gruodžio 23 dieną
lietuvių: minėti "minimas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t