t
Mečys vardadienį švenčia sausio 1 dieną
trumpinys iš Mečislovas slavų: meč "kalavijas" + slava "šlovė" – "kalaviju pasiekęs šlovę"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mecys

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t