t
Martinijonas vardadienį švenčia liepos 2 dieną
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Martinijonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t