t
Mantvinas vardadienį švenčia lapkričio 24 dieną
lietuvių: mant- (mantus "sumanus") + vin- (vin/vain vaina "priežastis" ) – "svarbi priežastis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mantvinas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t