t
Mangirda vardadienį švenčia rugpjūčio 3 dieną
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gird- (girdėti) – "garsus savo protu"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mangirda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t