t
Manfredas vardadienį švenčia sausio 28 dieną
sen. vokiečių: man "vyras" + fridu "apsauga, taika" – "taikos saugotojas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Manfredas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t