t
Mandravas vardadienį švenčia vasario 27 dieną
lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas "stiprus, tvirtas kaip medis"; pvz. dravė "drevė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mandravas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t