t
Liudvina vardadienį švenčia balandžio 15 dieną
sen. vokiečių: liut "tauta" + wini "draugė" – "tautos draugė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Liudvina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t