t
Lingailė vardadienį švenčia sausio 12 dieną
lietuvių: lin- (linkti prie ko nors, "turėti patraukimą, norą") + gail- (gailas "stiprus") – "stipriai prie ko nors linkstantis (susižavėjęs, įsimylėjęs)"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t