t
Leonardas vardadienį švenčia spalio 15 dieną
sen. vokiečių: lewo "liūtas" + hart "stiprus" – "stiprus kaip liūtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Leonardas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t