t
Laurencijus vardadienį švenčia birželio 28 dieną
lotynų: "laurentietis, Laurento miesto (šalia Romos) gyventojas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Laurencijus

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t