t
Laima vardadienį švenčia birželio 22 dieną
lietuvių: laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Laima

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t