t
Kleopatra vardadienį švenčia spalio 19 dieną
graikų: kleos "garbė + pater "tėvas" – "tėvo garbė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Kleopatra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t