t
Kastytis vardadienį švenčia gruodžio 13 dieną
trumpinys iš Kastautas lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) "kas ta tauta"; Maironio baladės "Jūratė ir Kastytis" veikėjas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t