t
Kargaudas vardadienį švenčia liepos 25 dieną
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gaud- (gaudyti) "kariuomenės vadas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Kargaudas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t