t
Kantrimas vardadienį švenčia balandžio 24 dieną
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + rim- (rimti) – "kantrus, ramus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Kantrimas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t