t
Juozas vardadienį švenčia kovo 19 dieną
trumpinys iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) "teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Juozas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t