t
Juozapas vardadienį švenčia kovo 19 dieną
hebrajų (sen. žydų) "teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną sūnų"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Juozapas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t