t
Ingeborga vardadienį švenčia gruodžio 28 dieną
skandinavų: "dievo Ingo apsauga", Ingas – skandinavų derliaus dievas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ingeborga

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t