t
Hugonas vardadienį švenčia balandžio 1 dieną
lotynų: "mąstytojas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Hugonas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t