t
Henrieta vardadienį švenčia lapkričio 28 dieną
prancūzų iš Henrika sen. vokiečių heim "namai" + richi "galingas" – "namų galiūnė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Henrieta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t