t
Gytė vardadienį švenčia rugpsėjo 11 dieną
trumpinys iš Gytautas, Gytautė lietuvių: gy- (gyd- geid "geidauti, geidė") + taut- (tauta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gyte

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t