t
Gustis vardadienį švenčia vasario 29 dieną
trumpinys iš lietuvių Gustautas gusti "priprasti" arba iš lotynų Augustas "garbingas, didingas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gustis

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t