t
Ginvilas vardadienį švenčia sausio 10 dieną
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ginvilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t