t
Gintautė vardadienį švenčia vasario 22 dieną
lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – "ginantis (-i) tautą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gintaute

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t