t
Gendrė vardadienį švenčia vasario 18 dieną
lietuvių: gend- (pasi-genda) – "tas, kurio pasigendama, ilgimasi"; vardų Gendrimas (-a), Gendrutis (-ė) ir pan. trumpiniai.

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gendre

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t