t
Gedvinė vardadienį švenčia rugpsėjo 24 dieną
lietuvių: ged- (gedėti "ilgėtis") + vin- (vaina "priežastis, kaltė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gedvine

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t