t
Gedimtas vardadienį švenčia spalio 9 dieną
lietuvių: ged- (gedėti "ilgėtis") + imt- (imti) – "tas, kurio ilgimasi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gedimtas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t