t
Gaudrimas vardadienį švenčia spalio 28 dieną
lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gaudrimas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t