t
Gantautas vardadienį švenčia vasario 23 dieną
lietuvių: gan- (ganyti "saugoti") + taut- (tauta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gantautas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t