t
Fortūnatas vardadienį švenčia vasario 27 dieną
lotynų Fortunatus "laiminga, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Fortunatas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t