t
Estela vardadienį švenčia lapkričio 9 dieną
ispanų iš lotynų: stella "žvaigždė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Estela

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t