t
Ernestas vardadienį švenčia lapkričio 7 dieną
senovės vokiečių: ernst "rimtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ernestas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t