t
Eirimas vardadienį švenčia balandžio 19 dieną
lietuvių: ei- (eiti) + rim- (rimti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Eirimas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t