t
Dovainė vardadienį švenčia lapkričio 30 dieną
lietuvių: do- (dotas, dovis "davimas") + vain- (baltų vaina "priežastis, kaltė")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Dovaine

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t