t
Dionyzas vardadienį švenčia balandžio 8 dieną
graikų: "dieviškasis iš Nysos" (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Dionyzas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t