t
Demetrijus vardadienį švenčia vasario 24 dieną
graikų: "priklausantis, -i Demetrai", Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Demetrijus

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t