t
Deiminas vardadienį švenčia spalio 20 dieną
lietuvių: dei- (deivė) + min- (minėti) – "dievų minima"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Deiminas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t