t
Daugardas vardadienį švenčia gruodžio 7 dieną
lietuvių: dau- (daug) + gard (girdėti, garsus) – "daugeliui žinomas, garsus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Daugardas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t