t
Daugantas vardadienį švenčia birželio 17 dieną
lietuvių: dau- (daug) + gant- (ganyti, ginti) – "ganytojas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Daugantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t