t
Dalius vardadienį švenčia liepos 22 dieną
lietuvių: dalia "likimas", lietuvių pagonių mitologijos deivė Dalia – likimo dalytoja

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Dalius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t