t
Cilas vardadienį švenčia lapkričio 22 dieną
trumpinys iš Cecilijus, Cecilė lotynų: caecus "aklas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Cilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t