t
Cezarija vardadienį švenčia sausio 12 dieną
lotynų: "ilgaplaukė, ilgaplaukis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Cezarija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t