t
Bytautas vardadienį švenčia rugpsėjo 30 dieną
lietuvių: by- (bijoti) + taut- (tauta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bytautas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t