t
Bylotas vardadienį švenčia rugpjūčio 6 dieną
lietuvių: byloti "kalbėti, tarti" + -ot- – "kalbantysis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bylotas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t