t
Butvydė vardadienį švenčia lapkričio 29 dieną
lietuvių: bu- (būti) + vyd (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Butvyde

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t