t
Butvyda vardadienį švenčia rugpjūčio 16 dieną
lietuvių: bu- (būti) + vyd (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Butvyda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t